Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beredning för närsjukvård

Beredning för närsjukvård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningens specifika uppdrag är att:

  • Främja en positiv utveckling av den nära sjukvården 
  • Möta och utveckla samarbeten med andra aktörer och invånare avseende Regionens nära hälso- och sjukvård
  • Medverka till lokal förankring av beslut
  • Föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar

Beredningen består av 15.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023