Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 844 05 06 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Sydnärke, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation ledamot 2019-10-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020