Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdsnämnden

Folktandvårdsnämnden är vårdgivare och ska bereda och besluta i frågor som berör Folktandvården. De ska också bereda ärenden för beslut till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023