Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Samhällsbyggnadsnämnden

I nämndens uppdrag ingår att ansvara för Region Örebro läns infrastrukturplanering genom att utarbeta förslag till en länsplan för regional transportinfrastruktur.

Samhällsbyggnadsnämnden bereder och beslutar i frågor som berör:

  • Infrastruktur för transporter och kommunikation
  • Kollektivtrafik
  • Samhällsplanering
  • Miljö
  • Energi och klimat

Samhällsbyggnadsnämnden har dessutom ansvarar att genomföra regeringens uppdrag om bredbandsfrågor.

Nämnden bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Nathalie Littorin

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2022