Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Samhällsbyggnadsnämnden

I nämndens uppdrag ingår att ansvara för Region Örebro läns infrastrukturplanering genom att utarbeta förslag till en länsplan för regional transportinfrastruktur.

Samhällsbyggnadsnämnden bereder och beslutar i frågor som berör:

  • Infrastruktur för transporter och kommunikation
  • Kollektivtrafik
  • Samhällsplanering
  • Miljö
  • Energi och klimat

Samhällsbyggnadsnämnden har dessutom ansvarar att genomföra regeringens uppdrag om bredbandsfrågor.

Nämnden bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Nina Höijer Socialdemokraterna Ordförande 1
Magnus Lagergren Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Oskar Svärd Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Andreas Brorsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Eva Järliden Socialdemokraterna Ledamot 5
Jouni Slagner Socialdemokraterna Ledamot 6
Solweig Oscarsson Socialdemokraterna Ledamot 7
Tommy Ahlberg Socialdemokraterna Ledamot 8
Lars-Göran Zetterlund Centerpartiet Ledamot 9
Pär-Ove Lindqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Fredrik Askhem Liberalerna Ledamot 11
Helena Bosved Miljöpartiet de Gröna Ledamot 12
Greger Persson Sverigedemokraterna Ledamot 13
Bo Ammer Sverigedemokraterna Ledamot 14
Jessica Carlqvist Vänsterpartiet Ledamot 15
Therese Magnusson Socialdemokraterna Ersättare 16
Antti Tsupukka Socialdemokraterna Ersättare 17
Kent Grängstedt Socialdemokraterna Ersättare 18
Björn Junaeus Kristdemokraterna Ersättare 19
Inga-Lill Andersson Centerpartiet Ersättare 20
Arne Kumm Moderata Samlingspartiet Ersättare 21
Johan Kumlin Moderata Samlingspartiet Ersättare 22
Ronnie Erhard Moderata Samlingspartiet Ersättare 23
Christer Johansson Sverigedemokraterna Ersättare 24
Marcus Thörn Damin Miljöpartiet de Gröna Lärling 25

Kontakter

Sekreterare

Per Marcusson

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2022