Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kollektivtrafiknämnden

I nämndens uppdrag ingår att bereda och besluta i frågor som berör kollektivtrafik.

Kollektivtrafiknämnden bereder och beslutar i frågor som berör:

  • Allmän Kollektivtrafik (buss och tåg)
  • Serviceresor (färdtjänst och sjukresor för hela länet och skolskjutsplanering för några kommuner)
  • Regionalt trafikförsörjningsprogram
  • Allmän trafikplikt

Nämnden bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Kollektivtrafiknämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Nathalie Littorin

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 september 2023