Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2022