Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 677 47 80 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer ersättare 2019-01-2022-12
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020