Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Demokratiberedning

Under regionfullmäktige finns en demokratiberedning.

Beredningens uppdrag är:

  • att bevaka demokratifrågor i syfte att bidra till goda förutsättningar för länsinvånarna att ta del av och medverka i det demokratiska samtalet,
  • att verka för goda förutsättningar för de förtroendevalda att utföra sina uppdrag samt
  • att arbeta för att utveckla fullmäktiges arbetsformer, syftande till ett bra demokratiskt samtal.

Kontakter

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 mars 2023