Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Stiftelsen för stöd till kulturellt verksamma personer i Örebro, Fonder och stiftelser ledamot 2023-01-2026-12
Demokratiberedning, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Samtrafiken i Sverige AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Hjälmarens vattenvårdsförbund, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Landstingsbolaget Örebro län AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Region Örebro läns förvaltnings AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ordförande 2022-11-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020