Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Landstingsbolaget Örebro län AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Stiftelsen för stöd till kulturellt verksamma personer i Örebro, Fonder och stiftelser ledamot 2023-01-2026-12
Samtrafiken i Sverige AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Demokratiberedning, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Svensk kollektivtrafik, ombud, Övrigt ombud 2023-06-2027-05
Hjälmarens vattenvårdsförbund, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ordförande 2022-11-2026-10
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ersättare 2023-06-2027-05

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020