Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden bereder och beslutar i frågor som berör regional tillväxt. Den bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Till området regional tillväxt hör:

  • Innovationer
  • Entreprenörskap
  • Näringslivsutveckling
  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknad
  • Turism och besöksnäring
  • Natur och friluftsliv
  • Bildning
  • Strukturfonder
  • Socialt välfärdsarbete

Regionala tillväxtnämnden är också styrelse för folkhögskolorna Fellingsbro och Kävesta inom Region Örebro län.

Regionala tillväxtnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Nathalie Littorin

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2022