Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden bereder och beslutar i frågor som berör regional tillväxt. Den bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Till området regional tillväxt hör:

 • Innovationer
 • Energifrågor
 • Entreprenörskap
 • Näringslivsutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • Arbetsmarknad
 • Turism och besöksnäring
 • Natur och friluftsliv
 • Bildning
 • Strukturfonder
 • Socialt välfärdsarbete

Regionala tillväxtnämnden är också styrelse för folkhögskolorna Fellingsbro och Kävesta inom Region Örebro län.

Regionala tillväxtnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Nathalie Littorin

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2023