Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 070 552 30 58 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Kommunala handikapprådet i Hallsbergs kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Örebro läns bildningsförbund, styrelse, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020