Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Centerpartiet

  • 076-725 78 20 (Mobile)
  • 0196027431 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Central Sweden, styrelse, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
En bättre matchning (Mälardalsrådet), Övrigt ledamot 2023-03-2026-12
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2023-01-2026-12
Länsmusiken i Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Hopajola Örebro län, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Capio Läkargruppen AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Almi Företagspartner Mälardalen AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation vice ordförande 2022-11-2026-10
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-05-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 januari 2022