Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

V

Efternamn
Förnamn
Telefon
Bergstrand Louise
 • 073-848 63 63 (Mobile)
Bohlin Neuman Anita
 • 070 370 28 65 (Mobile)
Carlqvist Jessica
 • 073 325 63 86 (Mobile)
Carlsson Margareta
 • 070 394 36 58 (Mobile)
Ekström Peter
 • 0705-175815 (Mobile)
Hermansson Placon Christina
Holm Torbjörn
 • 072-1920701 (Mobile)
Johansson Dick
 • 070-274 33 27 (Mobile)
Johansson Eje
Karjalainen Jerry
 • 070 642 42 03 (Mobile)
Krantz Marie
Lantz Kenneth
 • 070 335 84 91 (Mobile)
Löfling Veronica
 • 070-2133656 (Mobile)
Maxamed Faisa
 • 073-617 55 02 (Mobile)
Mellberg Tore
 • 070 554 86 58 (Mobile)
Mylly Anneli
 • 070-634 94 01 (Mobile)
Nilesol Elisabeth
Nilsson Stefan
Ollila Katja
 • 073-981 73 22 (Mobile)
Remnert Gunilla
 • 070-679 38 71 (Mobile)
Rosborg Lena
 • 076-248 54 45 (Mobile)
Stolpen Johan
 • 073 062 48 86 (Mobile)
Terenius Elin
 • 073-535 93 29 (Mobile)
Vessling Fredrik
 • 0738445413 (Mobile)
von Wachenfeldt Malin
 • 073-789 79 97 (Mobile)
Öqvist Christina
 • 070-759 51 32 (Mobile)
Östman Rolf
 • 073-024 18 31 (Mobile)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020