Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vänsterpartiet

  • 073-024 18 31 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Politiska sekreterare, Övrigt Politisk sekreterare 2023-11-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2022