Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kristdemokraterna

  • 070 580 93 92 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Sydnärke, Övrigt ledamot 2024-02-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation vice ordförande 2022-11-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020