Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns inom Regionen
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer angående Regionens specialiserade sjukvård
  • Medverka vid förankring och genomförande av beslut
  • Föra dialog och följa den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns och är organiserad inom Region Örebro län
  • Föra dialog och följa de regioner som man samverkar med i hälso- och sjukvårdsfrågor

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar och protokoll

 

Kontakter

Sekreterare

Clara Bäcklund

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023