Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns inom Regionen
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer angående Regionens specialiserade sjukvård
  • Medverka vid förankring och genomförande av beslut
  • Föra dialog och följa den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns och är organiserad inom Region Örebro län
  • Föra dialog och följa de regioner som man samverkar med i hälso- och sjukvårdsfrågor

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar och protokoll

 

Kontakter

Sekreterare

Maria Boström

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2022