Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beredning för psykiatri

Beredning för psykiatri bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. De ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningens specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den psykiatriska vården 
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer inom beredningens ansvarsområde
  • Medverka till lokal förankring av beslut
  • Föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar

Beredningen består 15 ledamöter.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023