Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Organisation
Uppdrag
Period
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ledamot 2020-01-2023-12
Beredning för psykiatri, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020