Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Organisation
Uppdrag
Period
Etikråd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Beredning för psykiatri, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020