Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 073 831 31 15 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Alfred Nobel Science Park - styrelse, Övrigt ersättare 2021-02-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2019-01-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2019-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020