Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 073 831 31 15 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2018-10-2022-10
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2019-01-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot Karlskoga kommun 2022-03-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020