Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cecilia Askerskär Philipsson

Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-10-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2022