Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 070 752 72 82 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning i Lindesbergs kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Folktandvårdsnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2020-02-2022-10
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2022-02-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020