Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2019-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020