Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Beredning för nära vård, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Kulturnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-08-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-08-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-10-2027-05
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-08-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-08-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-08-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2023-08-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020