Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Liberalerna

  • 070 352 94 06 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
AER kommitté regional tillväxt, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2021-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag 2:e vice ordförande 2021-01-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2021-01-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2021-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2021-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2020-11-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2021-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020