Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Sydnärke, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-02-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020