Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Länsmusiken i Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Patientnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Etikråd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020