Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Capio Läkargruppen AB, Bolag ersättare 2022-01-2023-05
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-01-2022-12
Folktandvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-11-2026-10
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Degerfors kommun 2019-01-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ersättare 2022-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ledamot Degerfors kommun 2019-01-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2022-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2022-01-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2022-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2022-01-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020