Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kristdemokraterna

  • 073 077 77 36 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Healthy Cities Sverige, Övrigt representant 2021-08-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ordförande 2020-09-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag ersättare 2020-09-2023-05
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ersättare 2020-09-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2020-09-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ersättare 2020-09-2023-05
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2021-03-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation vice ordförande 2020-09-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-09-2023-05
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2020-09-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-09-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ersättare 2020-09-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2020-09-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2020-09-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2020-09-2023-05
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Regionråd, Övrigt Regionråd 2020-09-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020