Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lars-Göran Zetterlund

Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Servicenämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation vice ordförande 2023-02-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020