Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

Organisation
Uppdrag
Period
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Lekeberg kommun 2020-09-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021