Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 076 777 10 08 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Rådet för funktionshinderfrågor i Askersunds kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Sydnärke, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ledamot 2020-01-2023-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020