Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Unversitetessjukvårdens forskningscentrum (UFC) anordnar kursen Vetenskapligt förhållningssätt som ges varje hösttermin för ST-läkare. Målet med kursen är att öka förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska arbetet, som att söka, läsa, tolka och använda medicinsk vetenskaplig litteratur.

Mer information om kursen och anmälan hittar du här!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 maj 2021