Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Internationalisering

Region Örebro län uppmuntrar forskare till internationella kunskapsutbyten och samarbeten. Det finns även externa fonder att söka medel i för internationellt utbyte.

ALF-medel för internationell forskningsvistelse för disputerade och docenter

För att möjliggöra internationellt utbyte för disputerade och docenter finns möjlighet att söka anslag för att vistas utomlands vid samverkande forskningsinstitution.

ALF-resebidrag

Anställda vid Region Örebro län som också är affilierad forskare, adjungerad lektor eller adjungerad professor till Örebro universitet kan ansöka om ALF-medel för konferensresor vid deltagande med en poster eller en muntlig presentation. På intranätet finns mer information om ALF-resebidrag

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 november 2023