Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Institutionen för Hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) hålls forskningsseminarier av doktorander och forskare från såväl Örebro universitet som Region Örebro län.

Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen, forskningen och kollegialt utbyte. Seminarierna består främst av presentation och diskussion av manuskript och så kallade halvtid- och kappaseminarium. Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt, såsom ansökningar om forskningsmedel samt presentationer vid vetenskapliga kongresser.

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Till flertalet av seminarierna krävs föranmälan senast åtta dagar innan seminariet. Seminarierna hålls vanligtvis i S-huset eller på distans.

Är du intresserad av att hålla ett seminarium?

Mer information hittar du här!

Lediga seminarietider vid UFC hittar du här!

Är du intresserad av att delta vid ett seminarium?

Planerade seminarier vid UFC hittar du här!
Planerade seminarier m.m. vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Planerade seminarier m.m. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Kommande forskningsseminarier

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2021