Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Institutionen för Hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) hålls forskningsseminarier av doktorander och forskare från såväl Örebro universitet som Region Örebro län.

Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen, forskningen och kollegialt utbyte. Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

  • Granskningsseminarier - Vilket är seminarier där manuskript presenteras och diskuteras (t.ex. traditionella manus- och kappaseminarium. Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt, såsom ansökningar om forskningsmedel samt presentationer vid vetenskapliga kongresser).
  • Temaseminarier/temaserier - Vilket är ett eller flera seminarier som kan ägnas åt föreläsningar/metodkunskap/ämnesfördjupning.

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst senast åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.

Kontakta UFC:s funktionsbrevlåda om du inte är knuten till UFC men ändå vill ha våra månadsvisa utskick (e-post) om de seminarier som anordnas här. 

Är du intresserad av att hålla ett seminarium?

Mer information hittar du här!

Lediga seminarietider vid UFC hittar du här!

Är du intresserad av att delta vid ett seminarium?

Planerade seminarier vid UFC hittar du här!
Planerade seminarier m.m. vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Planerade seminarier m.m. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juli 2022