Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningsseminarier arrangeras vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) med syfte att främja kunskapsutveckling bland forskande medarbetare inom Region Örebro län samt bidra till nya kontakter och forskningssamverkan.

Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

  • Granskningsseminarier – Traditionella forsknings-/manusseminarier där manuskript presenteras av en presentatör och diskuteras med två utvalda granskare. Forskningsengagerade medarbetare på alla nivåer välkomnas att presentera. Vid seminarierna kan manus, projektidéer, forskningsplaner, ansökningar eller presentationer inför vetenskapliga kongresser diskuteras. Seminarierna leds av en ordförande utsedd av UFC. Tid avsatt för seminarier är 2 timmar.
  • Temaseminarier/temaserier – Seminarier eller föreläsningar för ökad vetenskaplig metodkunskap, ämnesfördjupning eller kompetensutveckling. Forskningsintresserade medarbetare inom RÖL är välkomna att själva initiera och anordna dessa seminarier. Utformningen av seminarierna kan variera.

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.

Kontakta UFC:s funktionsbrevlåda om du inte är knuten till UFC men ändå vill ha våra månadsvisa utskick (e-post) om de seminarier som anordnas här. 

Är du intresserad av att hålla ett seminarium?

Mer information hittar du här!

Lediga seminarietider vid UFC hittar du här!

Är du intresserad av att delta vid ett seminarium?

Planerade seminarier vid UFC hittar du här!
Planerade seminarier m.m. vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Planerade seminarier m.m. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Kommande forskningsseminarier

08
mars
2024

Tvärvetenskapligt forskningsseminarium

fredag 08 mars 2024

13
mars
2024

Temaseminarium: Att främja ungas psykiska hälsa

onsdag 13 mars 2024

18
mars
2024

Temaseminarium om statistik

måndag 18 mars 2024

19
mars
2024

Manusseminarium - Tove Axelsson-Landberg

tisdag 19 mars 2024

20
mars
2024

Temaseminarium inom hälsoekonomi

onsdag 20 mars 2024

08
april
2024

Temaseminarium: Workshop om kvalitativ metod

måndag 08 april 2024

10
april
2024

Manusseminarium - Projektgruppen Re-RAC

onsdag 10 april 2024

11
april
2024

Temaseminarium: Grundläggande epidemiologi

torsdag 11 april 2024

16
april
2024

Manusseminarium - Anna Nordlind

tisdag 16 april 2024

28
maj
2024

Manusseminarium - Maria Svedjebrant

tisdag 28 maj 2024

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023