Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nätverk inom forskning

Att mötas, diskutera och nätverka är viktigt för fortsatt kunskapsutveckling och samverkan mellan forskare, doktorander och forskningsintresserade. Nedan finns information listat om nätverk inom forskning i Region Örebro län.

Doktorandnätverk

Doktorandnätverket riktar sig till alla forskarstuderande medarbetare inom regionen. Nätverket syftar till att lyfta olika aspekter av att vara regionanställd och doktorand, genom nätverksträffar, seminarium och sociala aktiviteter. Exempel på teman är forskningskommunikation, oredlighet i forskning, statistik, förberedelse för disputation och karriärvägar inom regionen.

För mer information om Doktorandnätverket kontakta Annika Imhagen

Forskarklubben

Forskarklubbens syfte är att främja nätverkande genom att bereda forskare möjlighet att under fria former knyta kontakter med andra forskare samt få ta del av en föreläsning. I huvudsak bjuds disputerade som har sin anställning vid Region Örebro län eller Örebro universitet in.

För mer information om Forskarklubben kontakta Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC). Kontaktperson är Margatera Möller.

Nätverk för forskningsstödjande personal

Nätverk för forskningsstödjande personal träffas en gång i månaden för att sprida information och utrymme att diskutera olika teman, ibland kombinerat med ett studiebesök. I nätverket ingår exempelvis forskningssjuksköterskor, FoU-ansvariga, administratörer och forskningssamordnare med flera.
 
För mer information om Nätverket för forskningsstödjande personal kontakta Eva Norgren Holst vid FoU-staben.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 maj 2024