Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälsoekonomi är ett av Universitetssjukvårdens forskningscentrums (UFC) profilområden. Vid UFC finns hälsoekonomer med uppgift att bistå med planering av forskningsprojekt, utformning av forskningsansökningar och genomförande av hälsoekonomiska analyser. Hälsoekonomerna vid UFC har särskild kompetens och erfarenhet inom områdena hälsoekonomiska utvärderingar, värdering av hälsa samt effekter av hälso- och sjukvårdspolicy.

Hälsoekonomernas uppgifter inom Region Örebro län är bland annat att:

  • Medverka till att ett hälsoekonomiskt perspektiv tillförs forskningen genom stöd till och samverkan med forskare och doktorander
  • Medverka i ansökningar där ett hälsoekonomiskt perspektiv inkluderas
  • Ge utbildningsinsatser inom hälsoekonomi
  • Ge stöd vid beslutsfattande

Vill du veta mer om hälsoekonomi som profilområde vid UFC kan du läsa beskrivningen av profilområdet hälsoekonomi:

Hälsoekonomisk seminarieserie

Region Örebro län (UFC) och Örebro universitet (Handelshögskolan) har ett gemensamt nätverk för hälsoekonomi (HEN). Nätverket arrangerar seminarier några gånger per år med olika teman/frågeställningar. Platsen för seminarierna alternerar mellan Handelshögskolan vid Örebro universitet, Universitetssjukvårdens forskningscentrum och digitalt. Seminarierna är öppna och kostnadsfria för alla som har ett intresse av hälsoekonomiska frågor.

Mer information finns på Örebro universitets hemsida och aktuella seminarier finns även på UFC:s hemsida. 

Kontaktinformation - Hälsoekonomi

Funktionsbrevlåda

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2022