Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Efter IVO:s kritik - så svarar sjukhusledningen

Publicerad: 2023-01-23 14:54

Under förra veckan redovisade inspektionen för vård och omsorg (IVO) den tillsyn man gjort på landets 27 akutsjukhus, däribland Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Samtliga fick kritik för brister i patientsäkerheten. Nu har sjukhusledningen på USÖ svarat IVO om vilka förbättringsåtgärder som redan gjorts och de som kommer att genomföras.

H-huset och akuten på Universitetssjukhuset Örebro.

En lättvårdsavdelning för utskrivningsklara patienter och en kirurgisk avdelning där man provar nya arbetssätt och nya yrkesroller - på USÖ hoppas man att lösningar som kommer inom kort ska hjälpa upp både personal- och vårdplatsbristen. 

- Men tillsammans med personalen har vi redan genomfört flera åtgärder för att minska risken för vårdskador, konstaterar Jonas Claesson. Vårdplatsbristen är något som vi och alla akutsjukhus kämpar med. 

Tar över arbetsuppgifter


Bland annat har ett Vårdplatsutskott bildats för att stämma av tillgången på vårdplatser på regionens tre sjukhus och de patienter som måste utlokaliserats.

Farmaceuter och läkarstudenter har anställts för att ta över arbetsuppgifter som frigör tid åt bland annat sjuksköterskor - och ett trettiotal undersköterskor har anställts på akuten på USÖ för att förstärka den grundläggande omvårdnaden.

"Saker vi inte själva kan rå på"


I svaret till IVO framgår också att man i sjukhusledningen i vissa avseenden delar myndighetens bild - i andra inte.   

- Dessutom finns det saker som vi inte själva kan rå på, konstaterar Jonas Claesson. Hur många som utbildas till vårdyrken till exempel eller att säsongsbundna infektioner gör att behovet av vårdplatser kan vara större under vissa delar av året.

Hela svaret från sjukhusledningen till IVO kan du läsa genom att klicka på länken nedan (pdf).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 januari 2023