Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Export – hit går länets varor

Publicerad: 2023-05-15 20:34

Nu finns en ny interaktiv rapport med statistik om företags import och export av varor. Du klickar själv i om du vill se statistik per kommun, bransch, världsdel, land eller antal företag. För vissa värden finns statistik ända från 1990-talet!

Lastbil på motorväg.

Det finns en ambition om att fler av länets företag ska exportera sina varor och tjänster för att öka sin konkurrenskraft. Då är det viktigt att kunna följa upp hur utvecklingen går och det är här som den nya rapporten kommer in.

– Vi vill ha ett välmående näringsliv i länet. Exporterande företag är ofta mer konkurrenskraftiga än de som har en lokal eller nationell marknad. De tjänar mer pengar och har högre kunskapsinnehåll, berättar utvecklingsledare Johan Södergren.

Se export och import i länets alla kommuner

Region Örebro län hämtar statistiken från SCB:s register Utrikes handel med varor (UHV) och där finns statistiken uppdelad per företag. Om ett företag har verksamhet i flera kommuner har det hittills varit svårt att få fram statistiken per kommun.

– Det här är första gången vi har lyckats bryta ner statistiken på kommunnivå, berättar Johan Södergren. Vår analytiker, Johan Jonsson, har skapat en fördelningsnyckel så att exportvärdet fördelas beroende på hur många anställda ett företag har i respektive kommun.

Johan Södergren är medveten om att det i vissa fall kan leda till att statistiken blir missvisande, men menar att det ändå ger en bra bild över hur det ser ut i en enskild kommun.

Vad visar rapporten?

– I dagsläget kan vi se export och import av varor. På sikt hoppas vi även kunna visa statistik för tjänster, som är en viktig del, men svår att få kläm på.

Du kryssar själv i om du vill visa statistik per kommun eller se hur den fördelar sig mellan branscher. Det går även att se vart exporten går – världsdel och länder. En del värden finns det statistik för ända från 1990-talet.

– De länder vi exporterar mest till är Tyskland, Norge, Belgien och USA. Lite förvånande är att Kina kommer på sjunde plats. De länder vi importerar mest från är Tyskland och Frankrike.

Johan Södergren berättar om Regional exportsamverkan där företagare får tillgång till information, expertis, affärskontakter och nätverk på nya marknader.

– Vi har gjort speciellt riktade insatser mot Tyskland för vi vet att det är ett tacksamt land att börja exportera till. 

Fler interaktiva rapporter

– Den här interaktiva statistiksidan är verkligen en guldgruva, så mycket vi undrar över finns det redan svar på, säger Johan Södergren och rekommenderar att du själv går in och klickar.

Som vanligt när det gäller statistik är det en viss eftersläpning. Så snart SCB har sammanställt statistik för ett område lägger Region Örebro län in det i de interaktiva rapporterna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 maj 2023