Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Filmer om regionens forskning

Publicerad: 2023-05-26 14:57

Veckans instragrammare gick under vecka 21 i forskningens tecken på Region Örebro läns Instagramkonto. ”Olika filmer har publicerats som visar på vilken bredd vi har på forskningen inom regionen”, säger Anna Philipson, en av initiativtagarna till veckan.

Illustration på forskare

– Det vi visar är bara ett axplock av all den forskning som bedrivs i regionen. Under våren skickade vi ut en förfrågan till alla våra disputerade medarbetare samt doktorander om att dela med sig av sin forskning i en film. Gensvaret var stort och vi valde ut 16 av dessa filmer till Instagram, berättar hon. Vi har en förhoppning om att detta kan blir ett återkommande inslag på regionens Instagram så att vi får visa upp all den fina forskning som bedrivs, säger Anna Philipson.

För dig som är nyfiken på att se alla filmer finns de samlade på våra forskningssidor. Det är filmer om allt ifrån rehabilitering vid bäckenbottencancer till kopplingen mellan immunförsvaret och utveckling av åderförkalkning samt studerande av specialistsjuksköterskors lärandesituation under verksamhetsförlagd utbildning.

Förutom Anna Philipson, vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, har även Anna Axelsson och Anneli Eriksson vid FoU-staben, Annika Rosdahl vid Enheten för kliniska studier samt Marie Svensson på Nyckelfonden, ingått i arbetsgruppen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2023