Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Här är kulturaktörerna som får dela på miljonstödet

Publicerad: 2021-06-15 11:49

Det är nu klart vilka av länets professionella kulturaktörer som får dela på krisstödet till kulturbranschen som Region Örebro läns kulturnämnd beslutade om tidigare i våras. Det blir 60 kulturaktörer inom bild och form, dans, film, litteratur, musik och teater som får dela på en miljon kronor.

Coronapandemin har drabbat länets kulturliv hårt. Enligt kartläggningar är det professionella aktörer utan offentligt stöd som drabbats hårdast. Särskilt utsatta är verksamma inom scenkonst- och musikområdet. Region Örebro läns kulturnämnd beslutade därför i slutet av april att avsätta en miljon kronor till de professionella kulturaktörer i länet som vanligtvis inte behöver offentliga medel.

– Flest ansökningar kommer från aktörer inom områdena bild och form och musik. Där finns också de största behoven av ekonomiskt stöd, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län.

Sammanlagt har de 60 aktörerna ansökt om drygt 3,7 miljoner kronor och sökta belopp varierar mellan några tusenlappar upp till 250 000 kronor. Det högsta beviljade beloppet är 63 200 kronor och det lägsta är på 4 000 kronor.

Inom bild och form fördelas cirka 290 000 kronor till 24 aktörer och inom musik fördelas 337 000 kronor till 16 aktörer. Inom teater fördelas 111 000 kronor till fem aktörer och inom dans fördelas 115 000 kronor till fyra aktörer. Inom litteratur fördelas cirka 76 000 kronor till sju aktörer och inom filmområdet fördelas 70 000 kronor till 4 aktörer.

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut inom de olika kulturområdena, och det här stödpaketet hoppas vi kan bidra till att vi får behålla ett brett professionellt kulturliv i länet samt att jämställdheten stärks, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– Vi ser att behoven av ekonomiskt stöd i kulturbranschen fortsatt är mycket stora. Det tar vi självklart med oss i det pågående arbetet för en återstart av länets kulturliv, säger Monika Aune (MP), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Se hela listan över de beviljade stöden på Region Örebro läns webb.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023