Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inga anbud i upphandlingen av förlossningen i Karlskoga

Publicerad: 2021-08-30 16:23

När upphandlingen av förlossningen vid Karlskoga lasarett nu summeras står det klart att det inte har kommit in något anbud från någon privat aktör. Därmed avbryter hälso- och sjukvårdsnämnden upphandlingen. Istället återupptas arbetet för att återstarta förlossningsverksamheten i egen regi.

- Vi kan konstatera att det saknas intresse från marknaden om att bedriva förlossningsverksamhet i Karlskoga. Samtidigt kvarstår uppdraget att förlossningsverksamhet ska erbjudas vid både Universitetssjukhuset i Örebro och vid Karlskoga lasarett. Arbetet för att öppna förlossningen igen fortsätter därför nu i egen regi, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Avstampet för att kunna återöppna förlossningsverksamheten i Karlskoga i egen regi igen blir utredningen ”Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för att återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett” som presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden i februari år 2020, före beslutet om att gå vidare med upphandling av förlossningsverksamheten.

- I dag gav nämnden hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nästa sammanträde, den 29 september, med en reviderad plan och en justerad tidplan för ett skyndsamt återöppnande av förlossningen i Karlskoga, säger Karin Sundin.

Bakgrund: Förlossningen Karlskoga lasarett

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2021