Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 24: Minskad smittspridning – men fortsatt viktigt att följa rekommendationer

Publicerad: 2021-06-15 15:28

Smittspridningskurvan fortsätter neråt i Örebro län. Under vecka 23 bekräftades cirka 110 fall. Det kan jämföras med 185 fall veckan innan. Samtidigt fortsätter antalet provtagningar att minska. Förra veckan analyserades cirka 5 000 prover för SARS-CoV-2 i regionen och av dem var 2,4 procent positiva.

Folkhälsomyndigheten rapporterade under förra veckan att ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av SARS-CoV-2 upptäckts i Sverige och då framför allt i Värmland och Blekinge, men även i andra län. I Storbritannien har denna virusvariant, som bedöms ha ökad spridningsbenägenhet, nu tagit över och utgör den dominerande varianten.

– I Region Örebro län har vi ännu bara ett konstaterat fall av deltavarianten. Övervakningen kommer att öka såväl nationellt som i vår region och alla positiva prover kommer genomgå typnings-PCR för att påvisa virusvarianten, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Hon understryker samtidigt vikten av att alla fortsätter följa de råd och rekommendationer som finns.

– Även när vi nu ser en minskad smittspridning är det viktigt utifrån den situation vi nu ser med ett ökat antal fall av deltavarianten nationellt. Det är också viktigt att alla som erbjuds möjlighet vaccinerar sig mot covid-19 och tar både dos 1 och dos 2, då skyddet efter bara en dos är något lägre mot deltavarianten, säger hon.

Understryker vikten av att alla tar två doser vaccin

Region Örebro län fortsätter att vaccinera i fas 4 och nu gäller det de som är födda 1981 eller tidigare.

– Vi ber alla i de två aktuella åldersgrupperna 45-49 år och 40-44 år att passa på nu. Men givetvis ingår också tidigare faser och grupper. Vi följer bokningar och täckningsgrad för att sedan gå vidare nedåt i åldersgrupperna till alla som väntar. Vi släpper nya tider kontinuerligt och alla som vill kommer att få vaccin, säger Stellan Johansson, representant i styrgruppen för covid-vaccinering.

Han understryker att det är viktigt att alla tar två doser vaccin för att uppnå fullgott skydd. Båda doserna ska tas på samma ställe med rekommenderat intervall. Även om det nu är sommar och semester uppmanas alla länsbor att prioritera båda doserna.

– Det här handlar om att ta ansvar för sig själv och andra för att vi ska uppnå flockimmunitet i samhället. Vid vaccinationsnoderna försöker man bistå på bästa sätt.

Region Örebro län har en hög täckningsgrad för vaccineringarna. Bland dem som är 50 år och äldre finns en täckningsgrad på drygt 85 procent. Av dem som är 80 år och äldre har 94,3 procent vaccinerat sig.

Nästa åldersgrupp som släpps på är de som är födda 1986 eller tidigare och det kommer att ske någon gång under vecka 25.

– Tillsammans håller vi i och håller ut för en snabb och säker vaccinationsprocess till alla, säger Stellan Johansson.

Boka tid för vaccination (1177.se)

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 juni 2021