Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Martin Olin från Energiföretagen kommer till Infradagen

Publicerad: 2023-03-08 11:33

Infradagen närmar sig och vi vill ge er ett litet smakprov på vad som komma skall. Vi har ställt några frågor till en av dagens talare, Martin Olin från Energiföretagen. Om du vill delta på infradagen är sista anmälningsdag idag (8 mars).

Den 17 mars hålls årets infradag och iår kommer tio föreläsare från olika företag och organisationer. De ska prata om de utmaningar som kommer med elektrifiering av transporterna och exempel på olika lösningar till ett mer hållbart resande i framtiden.

Vill du veta mer om dagen? Läs mer och anmäl dig här! (Sista anmälningsdag: 8 mars).

Infrastruktur- och transportdag 2023

Förste talare är Martin Olin från Energiföretagen. Han ska hålla ett föredrag om vilken energianvändning vi kommer ha år 2045 och vilka utmaningar som kommer med omställning av transportsystem. 

Martin Olin

Martin Olin

Vad ser du fram emot med infradagen?

- Förutsättningarna för klimatomställningen sätts ofta på nationell eller europeisk nivå. Men de konkreta åtgärderna och satsningarna sker till stor del på regional och lokal nivå. Därför ser jag fram emot att träffa alla engagerade aktörer och personer i Örebroregionen och ser särskilt fram emot att diskutera de satsningar på elektrifierade transporter som sker i regionen.

 

Vad skulle du säga är det mest spännande i rapporten du kommer presentera?

- Det mest spännande är nog hur fort omställningen nu går till fossilfria transporter och industrier – och vilka möjligheter vi som land har. Sverige har på många sätt ett ”pole position-läge”, de senaste åren har en mängd spännande nya företag och satsningar aviserats. Nu gäller det att vi förvaltar dessa initiativ så bra som möjligt!

 

Hur stort kommer elbehovet vara i det fossilfria Sverige?

- Enligt vår senaste scenarioanalys kan Sveriges elbehov vara 330 TWh år 2045, en enorm ökning jämfört med dagens 140 TWh.

 

Har du koll på hur Örebro står i jämförelse med andra län?

- Min bild är att Örebro ligger långt fram och har många initiativ när det gäller omställningen av transportsektorn, tex med elvägen och satsningar på fordonsladdning och järnväg. Detta är viktigt och bra med tanke på det centrala läget i landet. Än så länge har jag dock bara en övergripande bild av läget så ser fram emot att lära mig mer på Infradagen!

 

Vad är det viktigaste vi (kommuner, transportföretag, regionen) kan göra nu? Både när det kommer till att möta dagens behov och morgondagens behov?

- Gemensamt planera för omställningen och föra dialog med varandra kring hur den kan genomföras. Särskilt viktigt att involvera de lokala elnätsföretagen i dialogen – det tar lång tid att förstärka och bygga ut elnätet och ju mer information elnätsföretagen får tidigt i processen ju bättre förutsättningar att realisera planerna.

 

Hur kommer det sig att du och Energiföretagen är med på infrastruktur och transportdagen?

- I omställningen skapas nya kopplingar mellan olika branscher och aktörer, det blir då viktigt med dialog för att förstå varandras behov och skapa gemensamma planer. Ett bra exempel är elbranschen och transportbranschen som möts när transportsektorn ska elektrifieras. Infradagen är ett jättebra tillfälle att föra denna typ av dialog.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023