Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medel till civilsamhället för satsningar på hälsa och välbefinnande

Publicerad: 2024-06-25 10:55

Arbete med att möjliggöra fysisk aktivitet för kvinnor och barn som bor på skyddat boende, samverkan mellan idrottsförening och Ungdomsmottagningen och ett crossfitgym som jobbar med barn med problematisk skolfrånvaro. Det är exempel på satsningar i Örebro län som möjliggjorts av medel som delats ut till föreningar för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Under hösten 2023 kom en utlysning där civilsamhällesorganisationer kunde söka medel för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Satsningen är i linje med omställningen till nära vård.

För att våra resurser ska räcka till behöver välfärden arbeta än mer hälsofrämjande och förebyggande. Omställningen till nära vård rör inte bara verksamheter i kommun och region, det är även en angelägenhet för civilsamhället. Ibland kan vi behöva kroka arm över klassiska huvudmannagränser och andra stödfunktioner och civilsamhället kan göra mycket. Därför avsatte Örebro läns samtliga kommuner en summa nära vård-medel sökbara för just civilsamhället.

RF-SISU Örebro län fick ansvar för att administrera ansökningsprocessen. Jonas Karlsson är verksamhetschef på Folkhälsa & Samhälle på RF-SISU Örebro län och har jobbat med det här.

Jonas – hur gick det?

– Bra! Till och med över förväntan vad det gäller ansökningar. Vi öppnade upp för föreningar att kunna söka ett stöd. Vi valde att hålla det ganska öppet för att nyttja civilsamhällets idéer och krafter för att utgå från deras drivkrafter och grundtankar.

Porträtt på man som kollar in i kameran.

Jonas Karlsson, verksamhetschef på Folkhälsa & Samhälle på RF-SISU Örebro län. Foto: RF-SISU Örebro län

Kriterier för stödet var att pengarna skulle gå till hälsofrämjande och förebyggande insatser från civilsamhällesorganisationer. Dessa ska utgå från målsättningen om en jämlik hälsa samt vara långsiktigt och ekonomiskt hållbara.

– Vår grundstruktur var att medlen skulle användas till insatser som går i linje med omställning nära vård och ett centralt perspektiv var att personens behov ska vara i fokus. Vi hade också med som villkor att ha en plan för hur man kan driva det här vidare när det inte finns projektmedel, hur man ser på långsiktigheten med projekten.

Vilka föreningar har fått medel?

– Glädjande nog har vi fått in hela livet-perspektivet på olika sätt, vi har lyckats få en väldig bredd. Allt från föreningar som jobbar med att möjliggöra fysisk aktivitet för kvinnor och barn som bor på skyddat boende till insatser som riktar sig till äldre, så som idrotts- och kulturaktiviteter för målgruppen samt studiecirklar om hälsa och hälsosamt åldrande. Återkommande tema är även samarbete med skolor och barn och unga på lite olika sätt. Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen, bjuda in till meningsfulla fritidsaktiviteter, en crossfitförening i Karlskoga/Degerfors som jobbar med barn med problematisk skolfrånvaro och ett arbete för att främja hälsa bland personer med funktionsnedsättning.

Totalt var det 13 föreningar som beviljades medel. I ansökan kunde man välja att ansöka om ett eller två år och som mest kan föreningarna få 40 000 kronor per år.

– Vi fick och beviljade ansökningar från föreningar från samtliga länsdelar i Örebro län. Vi har uppföljningar med föreningarna och det är jätteroligt och positivt att höra hur det går för dem, säger Jonas Karlsson avslutningsvis.

Läs mer:

En förening som fick medel var Friskis och Svettis i Örebro som med hjälp av bidraget kunde samverka med Ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro. Satsningen kunde leda till att Ungdomsmottagningen i maj vann ett innovationspris för arbetet. Läs mer om Friskis och Svettis och Ungdomsmottagningens samverkan här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 juni 2024