Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny beställningsportal för att boka teckenspråkstolk

Publicerad: 2023-10-23 08:05

Nu finns en ny beställningsportal för dig som är primäranvändare, dvs du som bokar teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk åt dig själv som privatperson.

Skärmbild från startsidan på bokningssystemet BokaTolk

Den nya beställningsportalen som heter ”BokaTolk” bygger på det tidigare systemet som togs fram av tolkcentralen i Region Örebro län. Tolkcentralen har sedan dess utvecklat systemet. Via Inera* kommer nu även övriga regioner i Sverige att få tillgång till BokaTolk.  

-I och med att systemet nu finns på 1177.se kan vi använda deras säkra inloggning och behöver inte ha en egen lösning för det. Vi har förenklat beställningsförfarandet för våra primäranvändare som nu får en bättre översikt över de tillfällen där dom behöver tolk. Portalen kommer även förbättra handläggningen för våra verksamheter samtidigt som den förstärker säkerheten kring beställningsförfarandet, berättar Anders Silvetärn, enhetschef tolkcentralen och en av initiativtagarna till beställningsportalen.

*Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag för svensk välfärd med inriktning på infrastruktur och 1177.

På 1177.se finns information om hur du loggar in i portalen

På 1177.se finns information om hur du loggar in och registrerar dig i den nya beställningsportalen. Länk till sida på 1177.se 

Du som myndighet, vårdgivare, arbetsgivare eller som på annat sätt behöver boka eller avboka teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk till en eller flera primäranvändare kan i dagsläget inte använda beställningsportalen. Bokning gör du i kontakt med tolkcentralen-här hittar du kontaktuppgifter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2023