Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nytt miljonstöd till professionella kulturskapares överlevnad

Publicerad: 2021-04-30 13:09

Örebro läns kulturliv får en miljon kronor i ekonomiskt stöd för att möta de svårigheter som coronapandemin fört med sig. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde.

Ansök om krisstöd kultur 30 april-21 maj. För enskilda aktörer och föreningar som arbetar med professionell kultur, inte ingår i kultursamverkansmodellen och har negativ ekonomisk påverkan på grund av pandemin

Kulturlivet i Örebro län har drabbats hårt av pandemin. En kartläggning som presenterades tidigare i år visar en sårbar bransch där brist på skyddsnät och säkra arbetsförhållanden kan resultera i nedlagda verksamheter och förlorade arbetstillfällen. Hårdast av alla tycks de aktörer som vanligtvis klarar sig helt utan offentlig finansiering vara drabbade.

För att stötta den utsatta branschen frigör nu kulturnämnden en miljon kronor för att kunna genomföra särskilda satsningar under år 2021.

- I det extraordinära läge som råder presenterar vi i kulturnämnden nu ett stödpaket riktat till dem som arbetar med professionell kultur i länet och som inte ingår i den så kallade samverkansmodellen. Vår förhoppning är att stödpaketet ska hjälpa länets kulturaktörer igenom den här tuffa tiden så att vi även på sikt har en stark regional kulturarena, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

- Det är många av länets fria professionella kulturaktörer och arrangörsföreningar som fått kämpa hårt för sin överlevnad när de inte kunnat bedriva sina verksamheter. Den här åtgärden hoppas vi ska bidra till att stötta den breda kompetens och det varierade utbudet som länets kulturliv utgör, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Ett särskilt område som kulturnämnden anser behöver stöd är den digitala utvecklingen inom länets kulturliv.

- Den starka digitala kulturutvecklingen i länet är helt nödvändig och pandemin har drivit på frågor som upphovsrätt och sätt att ta betalt för digitala produkter. De digitala plattformarna behöver tillgängliggöras mer för att fler av länets kulturaktörer och medborgare ska kunna producera och ta del av kultur. Det är en överlevnadsfråga, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Ansökan för det ekonomiska stödet är öppen under perioden 30 april - 21 maj. Stödet kan sökas av kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, kulturarv och musik i Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023