Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Psykiatrin satsar på validering

Publicerad: 2021-10-12 16:31

Region Örebro län startar i höst ett projekt där sjukvårdsbiträden som vikarierar inom psykiatrin får validera sina kunskaper mot målen i nya vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen utgår från varje deltagares praktiska erfarenheter och tidigare utbildning. Dessa kunskaper valideras och var och en av deltagarna får sedan komplettera med de bitar de saknar i form av både praktiska och teoretiska studier.

Psykiatrin_helsida.png

Jessica Sjökvist har jobbat som timvikarie på beroendecentrums vårdavdelning. För henne betyder utbildningen till undersköterska och därmed erbjudandet om en tillsvidareanställning en ny trygghet i tillvaron.

– Inför kursstarten har vi gjort en individuell kartläggning tillsammans med deltagarna och tittat på vad de behöver validera för att få en formell behörighet som undersköterska, säger Petra Johansson, en av projektledarna för valideringsprojektet inom psykiatrin.

Valideringen leder till att deltagarna får en formell examen och i förlängningen ett erbjudande om en tillsvidareanställning inom regionen. Sammanlagt deltar 26 personer och Jessica Sjökvist på beroendecentrum är en av dem.

– Jag blev överlycklig när de frågade mig. Eftersom jag hade utbildningar sedan tidigare, till lastbilschaufför och tungmekaniker, trodde jag inte att det skulle gå, säger hon.

Från mekaniker till undersköterska 

Jessica Sjökvist har jobbat som timvikarie på beroendecentrums vårdavdelning i snart ett år. Det var främst av nyfikenhet hon sökte sig dit. Utöver ett jobb som mekaniker hade hon jobbat inom äldreomsorgen tidigare. Beroende och psykisk ohälsa är ämnen som intresserar henne. Jobbet på beroendecentrum innebär många möten med människor och det uppskattar Jessica.

– Jag har fått en helt annan inblick i beroendeproblematiken här. Jag möter en massa olika människor och genom att lyssna på deras livsberättelser förstår man att deras utsatthet var ingenting de planerade.

För Jessica Sjökvist betyder utbildningen till undersköterska och därmed erbjudandet om en tillsvidareanställning en ny trygghet i tillvaron.

– Det känns helt fantastiskt. Det betyder otroligt mycket för mig. Rent yrkesmässigt ser jag fram emot att få mer förståelse för hur man ska hantera vissa situationer. Jag kommer också att få fler arbetsuppgifter och mer ansvar, vilket är kul.

Leder till trygg tillsvidareanställning

Medel för att genomföra satsningen på att utbilda vikarier inom psykiatrin kommer från Omställningsfonden, en icke vinstdrivande stiftelse ägd av Sveriges kommuner och regioner och flera fackförbund. Petra Johansson och Mia Haponski, som jobbar med kompetensutveckling inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, håller i projektet tillsammans med Eva Lidén och berörda enhetschefer inom psykiatrin.

– Medarbetare med erfarenhet av att jobba inom psykiatrin men utan den formella utbildningen är en värdefull resurs som vi nu vill satsa extra på.

Syftet med satsningen är att möjliggöra en tillsvidareanställning för ett antal av våra vikarier. Det är samtidigt ett sätt för psykiatrin att säkerställa en likvärdig omvårdnad för alla våra patienter, berättar Eva Lidén, verksamhetsstrateg inom Område psykiatri.

Målsättningen är att samtliga deltagare ska vara klara med sina valideringar den sista december 2022. Då får de yrkestiteln undersköterska.

Text: Johanna Berglund Foto: Maria Bergman

Fakta

Från hösten 2021 blir utbildningen till undersköterska nationell och alla de olika inriktningar som förut fanns valbara i utbildningen kommer att ingå. Alla kommer att kunna ansöka om titeln undersköterska när den blir en skyddad yrkestitel och kommer då att kunna jobba som undersköterska både inom somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Utbildningsmålet i denna satsning som nu görs inom psykiatrin motsvarar den nya utbildningen till undersköterska.

Campus Risbergska hjälper till med kartläggning och genomför examinationerna i valideringsprojektet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021