Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro läns arbete i det förändrade säkerhetsläget

Publicerad: 2022-03-04 16:10

Region Örebro län följer utvecklingen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Region Örebro län ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera oavsett händelse eller kris. Vårt arbete inriktas nu därför på att försöka förutse problem som krisen skapar och att motverka dem.

Nationella insatser för att hjälpa

Regionstyrelsen har beslutat att Region Örebro län ska bidra för att hjälpa utsatta människor i Ukraina. Det görs via nationellt samordnade insatser som leds av Socialstyrelsen. Det gör att rätt saker skickas och att materialet också kan tas om hand på rätt sätt.

Beredskap för flyktingar

När flyktingar kommer till vårt län är Region Örebro läns roll att ta hand om dem enligt det samhällsuppdrag vi har. Region Örebro län arbetar med detta tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

Flyktingar från Ukraina har rätt till vård i samma utsträckning som asylsökande. Detta gäller för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och för personer som använder rätten att vistas i Sverige i tre månader.

Vård till flyktingar från Ukraina

Var uppmärksam på felaktig information

Det sprids en hel del felaktig information om kriget i sociala medier. Tänk på att vara uppmärksam och källkritisk. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom. 

Är du orolig eller har frågor?

På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur man kan reagera vid en allvarlig händelse, och vad man kan göra själv för att må bättre. Det finns även råd om hur du kan hjälpa ett barn.

Mer information hittar du på följande webbplatser:

 Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Så söker du vård eller tandvård i Örebro län på ukrainska - 1177 Vårdguiden

Så söker du vård eller tandvård i Örero län på ryska - 1177 Vårdguiden

Du kan också ringa numret 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid kris.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2022