Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionfullmäktige valde nytt presidie

Publicerad: 2022-11-08 16:20

Nu har nya regionfullmäktige haft sitt första sammanträde. Vid mötet valdes Torgny Larsson (S) till regionfullmäktiges ordförande, Bo Rudolfsson (KD) till förste vice ordförande och Ola Karlsson (M) till andre vice ordförande. Dessutom valde fullmäktigeförsamlingen en ny valberedning.

Personer som deltar på regionfullmäktige.


Vid nästa sammanträde, den 7 december, ska fullmäktigeförsamlingen välja ledamöter till regionstyrelsen och de olika nämnderna. När det gäller nämnderna kommer de från och med årsskiftet att vara delvis förändrade både vad gäller organisationsstruktur och uppdrag.

En av nyheterna är att det bildas en demokratiberedning under regionfullmäktige och en annan nyhet är att regionstyrelsen tar över ansvaret för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och för de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län, till exempel ansvaret för den regionala utvecklingsstrategin.

Vidare kommer hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden att ta över ansvaret för forskning och utbildning inom respektive område varpå forsknings- och utbildningsnämnden avvecklas. Övriga nämnder kommer att ansvara för de forskningsfrågor som ryms inom respektive område.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ha fyra beredningar under sig, dessa är:

·         nära vård,

·         specialiserad vård,

·         psykiatri,

·         samt forskning och utbildning.

Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer.

När det gäller samhällsbyggnadsnämnden kommer den att bli kvar men den får både nytt namn och förändrade ansvarsområden. Namnet som gäller från årsskiftet är kollektivtrafiknämnden vilket på ett bra sätt speglar nämndens ansvarsområde som är kollektivtrafikfrågor. Övriga uppdrag som nämnden har haft kommer att återfinnas under regionstyrelsen.

Ledamöterna som ska tillträda regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar väljs  vid regionfullmäktigemötet den 7 december.

Via länken kan du se sändningen från senaste regionfullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2022