Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Reviderad plan för att återöppna BB i Karlskoga

Publicerad: 2021-09-30 09:59

Arbetet för att återigen kunna öppna förlossningen i Karlskoga går vidare. Vid dagens sammanträde godkände hälso- och sjukvårdsnämnden en reviderad plan för ett återöppnande i egen regi.

- Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdaterade plan för att återöppna förlossningen i Karlskoga påbörjar vi nu ett långsiktigt arbete för att stärka förlossningsvården och vården av svårt sjuka nyfödda barn i Region Örebro län, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För att återöppna förlossningen i Karlskoga krävs att Region Örebro län kan upprätthålla en patientsäker vård av akut sjuka nyfödda barn. Det innebär till exempel att det måste finnas ett team på Karlskoga lasarett som kan ge akut vård till ett nyfött barn och att det i länet finns en beredskap för transporter av de svårast akut sjuka nyfödda barnen.

För att säkerställa dessa kriterier krävs bland annat en barnläkarjourlinje och en gynekologjourlinje som båda är knutna till Karlskoga lasarett, fler barnmorskor och sjuksköterskor, ett kontinuerligt utbildningsprogram och ett neonatalt transportteam.

- Planen tydliggör vilka förutsättningar som krävs för ett återöppnande i Karlskoga och en tidsplan för genomförandet. Det är en längre och svårare väg än vi hade önskat oss. Men det är just nu den enda möjliga vägen för att vi ska kunna garantera att alla barn som föds i Region Örebro län får tillgång till vård utifrån behov, oavsett vilken förlossningsavdelning som mamman har vänt sig till, säger Karin Sundin.

Under förutsättningen att de bemanningsåtgärder som föreslås i planen kan realiseras är hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning att förlossningen i Karlskoga kan återöppnas tidigast år 2029.

Arbetet med att återöppna förlossningen i Karlskoga fortsätter sedan hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti i år avbröt upphandlingen av förlossningsverksamheten med hänsyn till att inga anbud hade kommit in under anbudstiden.

Bakgrund: Förlossningen Karlskoga lasarett

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 september 2021