Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tänkbara chefer utvecklas för morgondagen

Publicerad: 2021-12-28 16:17

Vill du bli chef? Då kan vårt utvecklingsprogram Morgondagens ledare vara något för dig. Mathias Örneland på Regionservice är en av dem som deltagit.

Mathias Örneland står utomhus

För medarbetare som är intresserade av att söka chefsbefattningar finns utvecklingsprogrammet Morgondagens ledare. Programmet syftar till att uppmuntra och utveckla tänkbara chefskandidater och öka förståelsen för vad ett chefsuppdrag kan innebära.

– Det övergripande målet med programmet är att uppnå en god chefsförsörjning inom regionen. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla duktiga chefer och ledare är en strategiskt viktig fråga för hela vår organisation, säger Jennie Änghagen, programansvarig för Morgondagens ledare.

"Hade inte tänkt tanken att bli chef"

En av dem som har deltagit i programmet är Mathias Örneland. Han blev kort efter att kursen avslutades i våras erbjuden en tjänst som ställföreträdande avdelningschef för systemutveckling på Regionservice, en tjänst som senare blev ordinarie. Han tycker att han har mycket att tacka Morgondagens ledare för.

– Utan programmet hade jag aldrig tagit det här steget. Det var min dåvarande chef som tyckte att jag skulle söka. Jag hade inte tänkt tanken att bli chef, utan trivdes bra som förvaltningsledare inom IT. Men jag blev nyfiken och sökte. Det har jag inte ångrat.

I dag är Mathias Örneland chef över 30 personer, systemutvecklare, IT-arkitekter och förvaltningsledare. Hans personal lånas ut till olika förvaltningar inom regionen för att utveckla IT-system, programmera och skapa specialanpassningar, integrationer och specialsydda applikationer.

Fick verktyglåda - och god gemenskap

Genom programmet har han lärt sig mycket som han har användning av i sitt ledarskap. Han beskriver det som att han fick med sig en verktygslåda med de delar som man möter som chef, till exempel hur man hanterar personalfrågor, lagar och en politiskt styrd organisation. Han lärde sig också hur man kan utveckla verksamheten och entusiasmera sin personalgrupp.

Allra mest uppskattade han gemenskapen med de andra kursdeltagarna.

– Det blev en väldigt fin stämning i gruppen, folk bjöd på sig själva och vi hade många bra diskussioner. Jag är verkligen stolt över vår grupp och alla kompetenta medarbetare som deltog, säger Mathias Örneland.

Ny omgång startar till våren 2022

I vår startar regionen en ny omgång av Morgondagens ledare. Programmet vänder sig till medarbetare inom alla yrkeskategorier som har intresse och motivation för ledarskap och som av sin närmaste chef bedöms ha förutsättningar att fortsätta sin utveckling mot ett framtida chefsuppdrag.

– Alla chefer inom regionen har en central uppgift att identifiera och ge stöd till medarbetare som har vilja och potential att bli en bra ledare. Vi ser gärna att chefer uppmuntrar medarbetare, som visar talang för att leda, att söka till programmet, säger Jennie Änghagen.

 

Text: Johanna Berglund
Foto: Maria Bergman

Fakta Morgondagens ledare

Programmet har 16 platser. Urvalsprocessen sker i flera steg genom lokal och central beredning på olika ledningsnivåer i Region Örebro län.

Till grund för urvalet ligger det personliga brevet som motiverar varför den sökande vill gå programmet samt ett yttrande från närmaste chef. Vid urvalet tas även hänsyn till olika verksamheters behov av rekrytering, att det blir en bredd i gruppen och att den som söker kan närvara vid alla kurstillfällen.

Ansökningstiden är den 7–25 mars 2022 och ansökan sker via utbildningsportalen Ping-Pong.

Kursstart är den 14–15 september 2022.

Läs mer om programmet på: http://intra.orebroll.se/morgondagensledare/ 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2021