Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Undersköterskan Jennie: Att jobba i vården är min grej

Publicerad: 2023-07-03 12:00

En av Region Örebro läns 1241 undersköterskor är Jennie Stillnert på avdelning 1 vid Lindesbergs lasarett. ”Jag har provat att jobba med andra saker, men det har inte känts värdefullt” säger Jennie som däremot trivs som fisken i vattnet inom sjukvården.

Undersköterska Jennie pratar med en manlig patient

Undersköterskan Jennie tror att skyddad yrkestitel kommer att bidra till en ökad attraktivitet för yrket.

Hon tog sin examen i december och innan hon började plugga till undersköterska så arbetade hon i äldreomsorgen i åtta år. Sedan var det ”dags att skaffa sig en utbildning” och då blev det undersköterska hon satsade på.

- Jag ville ta vara på min erfarenhet och samtidigt få utvecklas, därför satsade jag på det här” berättar Jennie.

- Att vara undersköterska på Lindesbergs lasarett är perfekt, här får jag både bidra med omsorgsbiten och mera sjukvårdande insatser. Och jag lär mig så mycket varje dag.

Att få göra något betydelsefullt för någon som behöver hjälp är det som driver henne. Det känns fint att få hjälpa till.

- Jag älskar mitt jobb, och det känns otroligt bra i hjärtat att gå hem efter en arbetsdag och känna att jag gjort något för att åtminstone på något sätt förbättra för en annan människa.

Patienterna är tacksamma för det undersköterskor bidrar med säger hon. Däremot upplever Jennie Stillnert att det till och från regnar nedvärderande kommentarer om yrket från andra håll.

- Det är så tråkigt, med tanke på vilket fantastiskt yrke det är. Men förhoppningsvis kan yrket bli mer respekterat i och med att titeln blir skyddad. Att det gör att grundkompetensen blir densamma för alla är bra, och jag tror också att det kan underlätta för oss att förhandla om löner och villkor när titeln är skyddad, säger Jennie.

- Att vara undersköterska är både att få bidra i sjukvården, och att vara en värmande hand för de som behöver det. Förhoppningsvis kan skyddad yrkestitel bidra till att fler förstår det, så att yrket blir attraktivare och att fler söker sig till oss, säger Jennie Stillnert.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 juli 2023